Početak Proizvodi Promo materijali

Promo materijali

E-mail Ispis PDF

 

Letci

Letak je popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda, te poticanje kupnje u pojedinim trgovinama i trgovačkim lancima. Letci su jedno od najjačih oružja za borbu u konkurentskom ratu na tržištu.

Kome je potreban letak?

Svim tvrtkama koje žele uspješno poslovati i steći povjerenje svojih klijenata. Letci su jedno od najjačih oružja za borbu u konkurentskom ratu na tržištu.
Koliko traje tisak tj. izrada letaka?
Koliko traje tisak tj. izrada letaka ???

Rok izrade letaka u našem poduzeću ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno letke dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak svojih letaka, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Brošure

Brošure je popularno i opće primjenjivo sredstvo informiranja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupina proizvoda,usluga. Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom opsegu, te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu Vaše promocije i orginalnosti.

Kome je potrebna brošura?

Svim poduzećima ili obrtima koji žele promovirati svoje usluge, proizvode,događaje...
Koliko traje tisak tj. izrada brošure?

Rok izrade brošura u našem poduzeću ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za tisak. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno brošuru dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, za što je potrebno oko 10 dana (ovisno o složenosti materijala, broju stranica, posebnim zahtijevima...). Naručujte li ponovni tisak svojih brošura, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Ažurirano ( Utorak, 19 Siječanj 2010 12:36 )