Početak

Knjige, monografije i tiskani prilozi

E-mail Ispis PDF

Sample image

Tiskanje knjiga, brošura, dječjih slikovnica ili knjiga za bojenje i glazbenih nota tiskanih ili u rukopisu.

Tisak većih serija, od 500 pa do nekoliko tisuća primjeraka, posao je za tehniku ofsetnog tiska. Kako bi što bolje odgovorila na vaše potrebe za brzinom i kvalitetom, Grafika Markulin d.o.o. posjeduje najsuvremeniju tehniku offsetnog tiska. Vaši se poslovi izravno s računala šalju na stroj koji sam razvija svoje ploče, i time omogućuje znatne uštede na vremenu i cijeni konačnog proizvoda.Tisak se vrši na dvobojnom i četverobojnom stroju formata B2 (50x70).

Ažurirano ( Utorak, 16 Veljača 2010 08:27 )