Početak

Knjige i monografije

E-mail Ispis PDF

Sample image

O knjizi možemo govoriti kao o jedinstvu govora i znaka, slovnog znaka. No, na početku moramo nešto reći o povijesti knjige.Knjiga u današnjem smislu pojavila se tristotih godina nove ere. Naime, u to vrijeme rukom ispisani arci papirusa obrezivali su se na određeni format i uvezivali u knjižni blok.

Sve do 1450. godine knjige su se pisale rukom, no tada je graver iz Mainza, Johan Gutenberg, izumio pomična lijevana slova. Do tada nije bilo gotovo nikakvog napretka u izdavanju knjiga. Kanonik Blaž Boromić 1494. godine u Senju tiska prvi hrvatski misal.

Mnogi čitatelji kad uzmu knjigu u ruku ne znaju koji se put treba prijeći od rukopisa do gotove knjige, zatim - tko sve osim autora sudjeluje u izradi ovog grafičkog proizvoda, i što sve treba znati i učiniti da bi čitatelj knjigu dobio u ruke. Osim sadržaja, knjiga ima i neke druge dimenzije - jedna od njih je svakako oprema knjige. Rad na opremi i prijelomu (dizajnu) knjige može se svrstati u domenu umjetničkog rada.

Knjiga nastaje u dvije faze. Prva je isključivo u rukama autora - izvedba rukopisa.
Druga faza je pretvaranje rukopisa u grafički proizvod - knjigu. U ovoj drugoj fazi autor gubi ne samo prvenstvo nego i važnost, jer rukopis dolazi u ruke onog koji će ga preoblikovati u knjigu. Rukopis dolazi u ruke grafičkog dizajnera. O njemu, grafičkom dizajneru ovisi njena daljnja sudbina, u prvom redu format knjige, njena debljina, opseg, izbor uveza i opreme. Nadalje, o grafičkom dizajneru zavisi izbor i vrste papira, izbor vrste i veličine pisma i proreda kojim će biti prelomljena i otisnuta knjiga. O ovim elementima između ostalog zavisi i čitljivost knjige. Grafički dizajner odlučuje kako će biti raspoređena i na koji način istaknuta poglavlja, naslovi, inicijali, ilustracije i prilozi. Posebnu pažnju posvećuje izgledu korica, ovitku i načinu uveza te spajanju priloga s koricama prema kvalitetnim zahtjevima

Što je knjiga?

1. Knjiga je cjelina koju tvori veći broj listova međusobno spojenih u knjižni blok, zaštićen korišcama.
2. Knjiga je materijalizirano prikladnim tiskarskim postupkom umnoženo intelektualno dijelo.
3. Knjiga je specifičan proizvod grafičke industrije, koji se od novina, časopisa i drugih tiskovina razlikuje svojim opsegom i uvezom.
4. Knjigu kao grafički proizvod predstavljaju tiskani listovi papira spojeni u knjižni blok i uvezani u korice. Ovdje se ubrajaju i knjige s netiskanim listovima, zbog dorade i načina uveza.

Ažurirano ( Utorak, 19 Siječanj 2010 13:30 )